KLUPSKE VIJESTI.
U klubskim vijestima ćemo objavljivati samo vijesti koje se tiču rada uprave kluba i obavijesti članovima vezano za naš rad.
Natjecanja se u ovom dijelu neće objavljivati već se sve vijesti sa natjecanja nalaze u rubrici     
 natjecanja
VIJESTI 2018

TRENERSKI licencirani seminar, Samobor 01.02.2020.g.
 Dana 01.02.2020 naši treneri koji poosjeduju trenersku diplomiu kinezoloških fakulteta i
Olimpijskog odbora prisustvovali su trenerskom seminaru HKS-a na kojem je bilo 480
trenera. Treneri Denis i Dini Žderić su postali licencirani treneri za 2020.g. U klubu još
jedan trener Dario Bukvić posjeduje diplomu trenera karatea, ali nije mogao prisustvovati
seminaru, što će obaviti na sljedećem seminaru.
 trener Denis je ujedno i položio za licenciranog ispitivača za pojaseve za 2020.g.

TRENERSKI licencirani seminar, Samobor 01.02.2020.g.
Klub je pored dvije postojeće lutke nabavio još jednu dosta kvalitetnu lutku, možda i najbolju na trenutno
tržištu, koja će pomoći u trenažnom procesu našim natjecateljima.