DENIS ŽDERIĆ majstor karatea 5 DAN
Upravni pravnik, policijski umirovljenik
- karateom se počeo baviti 1982.g.,
- 1987 položio majstorsko zvanje 1 DAN.
- od 1991 sudionik domovinskog rata
- 2002.g. osniva Karate klub Metković
- 2006 uspješno završava trenersku školu smjer karate, na Olimpijskoj akademiji R.
Hrvatske
- 2008 položio  3 DAN  kod gosp. Slavena Mikelića nosioca 7 DAN-a,
- 2013 položio 4 DAN komisja Mikelić, Čutura i Cvjetan majstori nosioci  8 DAN
-2021 položio 5 DAN komisija Mikelić, Čutura i Cvjetan majstori nosioci  8 DAN
- trenutno obnaša funkciju
člana Upravnog odbora Hrvatskog karate saveza 2022-
2026
- posjeduje položeno zvanje glavnog županijskog suca u katama i borbama
- predsjednik Komisije za pojaseve u mandatu 2016 do 2021
- predsjednik sudačke komisije Dalmacije 2010/11  
- član upravnog odbora Dubrovačko-Neretvanskog karate saveza 2023-2027
- predsjednik Upravnog odbora Dalmatinskog odbora HKS-a
- tajnik  Karate kluba Metković u mandatu 2023-2027 i glavni trener.
Trenerski tim Karate kluba Metković ima 6 trenera, glavni trener je Denis Žderić, treneri su  Zlatko Pavlović, Dino Žderić,Dario
Bukvić, Ante Krstičević i Matea Kostreš.
ZLATKO PAVLOVIĆ majstor karatea 1 DAN
-  karateom se bavi od 1985
-  2005 položio zvanje 1 DAN
- obavlja djelatnost tajnika i člana upravnog odbora kluba
-  član je nadzornog odbora  Dubrovačko-Neretvanskog karate saveza.
- jedan je od osnivača kluba.
- u KK.Metkoviću obavlja i djelatnost  trenera kumite i kate škole
DARIO BUKVIĆ  majstor karatea 1 DAN
- karateom se bavi od 1986.g.
- U klubu je pom. trener i trener kumite škole
- obnaša duznosti:
predsjednika nadzornog odbora kluba
- nositelj je diplome trener karatea sa Kineziološkog fakulteta
Sveučilišta u Splitu.
DINO ŽDERIĆ  majstor karatea 2 DAN
- policijski službenik, magistar kriminalistike i sigurnosnog menedžmenta
- karateom se bavi od 2002.g.,- nositelj je preko 180 medalja od
Županijskog, regionalnog, državnog do međunarodnog ranga,
- bio je član šireg kruga kadetske i juniorske reprezentacije R.Hrvatske u
borbama.
-nositelj je državne bronce u borbama u uzrstu kadeta
- U klubu radi kao pom.trener i vodi natjecateljske timove u katama i
borbama
- nositelj je diplome trener karatea sa Kinezološkog fakulteta Sveučilišta u
Splitu
ANTE KRSTIČEVIĆ majstor karatea 1 DAN
- karateom se bavi od 2009.g.
- U klubu je pom. trener i trener kumite škole
- osvajač mnogobrojnih medalja na domaćim i inozemnim
turnirima
- višestruki prvak Dalmacije
- mnogobrojni nastupi za reprezentaciju u Sofiji, Bratislavi i
Umagu
- Pomoćni državni sudac u karateu
MATEA KOSTREŠ, majstor karatea 1 DAN
-magistrica kineziologinja ( profesorica tjelesnog odgoja)
- u klubu vodi kondicijsku pripremu natjecatelja