telefon  

098 171 36 36

mail

karatemetkovic@gmail.com

adresa sjedišta
Dubrovačka 42   20350 Metković

adresa dvorane
K
neza Branimira 3  20350 Metković
kako doći do nas
, nalazimo se pored
Trgovačkog centra Tommy pored
nadvožnjaka